vB-ICT-Solutions denkt met u mee

Software consultants voor het beste advies in systeem ontwikkeling

vB-ICT-Solutions, gevestigd in Oegstgeest, is een bedrijf dat u van dienst kan zijn met informatie analyse, advies, begeleiding en implementatie voor systeem ontwikkel projecten. Als een consultant van vB-ICT-Solutions bij u aan de slag gaat kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een goed functioneel ontwerp of een goede functionele specificatie opgeleverd wordt aan de hand van welke een ontwikkelaar een duidelijk beeld krijgt van wat hij moet bouwen. Tevens kan hij datawarehouses opzetten en de datamodellering voor zijn rekening nemen. 

vB-ICT-Solutions denkt met u mee

Oprichter René van Bemmelen heeft als motto "blijven meedenken voor betere resultaten". Tijdens de opdracht wordt daarom ook door vB-ICT-Solutions voortdurend met u meegedacht om er voor te zorgen dat de uiteindelijke applicatie zo goed mogelijk op uw wensen binnen uw organisatie aansluit. Qua techniek kunnen zowat alle problemen worden opgelost, maar dit moet natuurlijk wel in verhouding staan tot het budget dat u heeft.

Een goede en onderhoudbare applicatie is wat telt

vB-ICT-Solutions hanteert over het algemeen een pragmatische aanpak. Hierbij wordt het uiteindelijke doel goed in de gaten gehouden: Een goed werkende en onderhoudbare applicatie welke een effectieve en adequate informatievoorziening gericht op het ondersteunen van de missie en strategie van uw bedrijf  als uitgangspunt heeft.

vB-ICT Solutions ondersteunt het hele ontwikkel traject

Bij een systeem ontwikkel traject horen verschillende stappen welke vB-ICT-Solutions voor u uit kan voeren. Dit zijn de stappen welke bij de meeste systeem ontwikkel projecten naar voren komen en waar vB-ICT-Solutions voor u een rol van betekenis in kan spelen:

  1. Een grondige analyse van het op te lossen probleem of het te ondersteunen proces.
  2. Een functionele beschrijving van de beoogde oplossing
  3. Een technische uitwerking voor de implementatie van de beoogde oplossing
  4. De bouw, of de begeleiding van de bouw van de oplossing
  5. Het testen
  6. De oplevering
  7. De nazorg

Het is mogelijk dat de eerste paar stappen of een deel ervan al door uw eigen bedrijf of een andere partij zijn uitgevoerd en dat u vB-ICT-Solutions pas vanaf de daaropvolgende stap bij het project betrekt, of dat u vB-ICT Solutions alleen een functionele specificatie laat maken op basis waarvan u offertes voor de bouw van de applicatie weer bij verschillende partijen aan kunt vragen.

Mijn LinkedIn Profiel kunt u hier vinden: https://www.linkedin.com/in/rené-van-bemmelen-461ba22

Een goed idee?
Heeft u zelf al een goed idee of concept in gedachten voor een nieuw te bouwen applicatie? Gegevens invoeren via een website? Denkt u dat u hiermee uw bedrijfsproces nog beter kunt ondersteunen? Wilt u de gegevens verzamelen in een database? Maar weet u nog niet alle details?

Een ervaren informatie/business analist van vB-ICT-Solutions zou u kunnen helpen met het maken van een functionele specificatie waarvoor al die details worden uitgezocht. Vervolgens kan vB-ICT-Solutions u adviseren bij de volgende stappen in de tot stand koming van uw idee.

Vindt u ook dit een goed idee? Neem dan eens contact op met ons. Onze contact gegevens vindt u hier.
ABN AMRO
Tot en met 2015 is gewerkt bij ABN Amro om een systeem te bouwen voor financiele performance rapportages.

Rabobank
Van 2016 tm 2022 wordt als Business Analist gewerkt bij Rabobank Nederland voor het onderhoud van een datawarehouse met klantdata.

Volksbank
Vanaf begin 2023 wordt gewerkt als requirements engineer zodat een team data naar de cloud kan brengen met behulp van AWS.

Copyright © 2020 vB-ICT-Solutions. Alle rechten voorbehouden.